18.09.2015.

Кратка компјутерска историјаКРАТКА КОМПЈУТЕРСКА ИСТОРИЈА (План за учење)

1.   Први помагала за сметање: прсти, камчиња, стапчиња
2.   Рачни уреди за пресметување: сметалка АБАКУС
3.   Механички уреди за пресметување: ПАСКАЛИНА
4.   Електромеханички уред за пресметување: Машина за табелирање
5.   Откритија во електрониката важни за развојот на компјутерите:
-       електронски ламби
-       транзистор
-       чип
-       процесор и меморија
6.   Првиот електронски компјутер ЕНИАК 1 – 1946 год. (со електронски ламби)
7.   Електронските откритија ги намалуваат димензиите  а ја зголемуваат брзината на работа на компјутерите
8.   До појавата на чипот немало персонални компјутери. До тогаш компјутерите биле големи и сложени за работа, на нив работеле повеќе луѓе и биле во сопственост на истражувачки центри и фирми.
9.   Првиот ПЕРСОНАЛЕН КОМПЈУТЕР е направен со помош на процесор и меморија.
10.                 Првиот успешен модел на персонален компјутер за обичниот човек – мал, евтин лесен за користење е Apple 1 од 1976г.

Нема коментара:

Постави коментар