29.11.2015.

ПРОВЕРИ ГО ЗНАЕЊЕТО ЗА ФОЛДЕРИ И ФАЈЛОВИ

РЕШЕНИЕ: 
1. c  2. c  3. c  4. c   5. b   6. c   7. b  8. b  9.b   10.c  11.c  12.b   
13.new, cut, copy, paste, rename, delete  14. cut, copy, paste, delete    15. new, rename   16. c

Нема коментара:

Постави коментар