18.11.2015.

Активности со фолдери и фајловиПРАВИЛА ЗА АКТИВНОСТИ СО ФОЛДЕРИ 

1. На иста локација ( во еден фолдер  )НЕ МОЖЕ да има два фолдера со потполно исто име. Оперативниот систем во тој случај ќе му додели ознака на вториот фолдер за да се разликуваат или нема да го дозволи креирањето.

3. Оперативниот систем ги смета за исти имињата на фолдерите без разлика дали се напишани со мали или големи букви : МАМА = мама

2. На различни локации може да се направат фолдери со исто име.

4. Копирање, отсекување или бришење може да се прави истовремено на повеќе фолдери ако тие претходно се селектираат. Несоседни фолдери се селектираат со притиснато копче од тастатурата CTRL.

Нема коментара:

Постави коментар