07.11.2015.

Провери го своето знаење за ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ
3 коментара: